วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับพิจารณาตีพิมพ์บทความวิจัย (Research article) บทความวิชาการ (Academic article) และ บทความปริทัศน์ (Review article) ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ
ฉบับที่ 1: มกราคม - เมษายน
ฉบับที่ 2: พฤษภาคม - สิงหาคม
ฉบับที่ 3: กันยายน - ธันวาคม

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - เมษายน 2567

เผยแพร่แล้ว: 29-04-2024

APPLYING TECHNOLOGY IN ACTIVE LEARNING MANAGEMENT

จิรัฐติกร สีพาย, รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ

276-297

ดูทุกฉบับ

ประกาศ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ และกาาจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิของวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

อัตราค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ แบ่งเป็นรายละเอียดดังนี้

1. บทความภาษาไทย บทความละ 4,000 บาท

2. บทความภาษาอังกฤษ บทความละ 4,500 บาท โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่