ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 (2022): ธันวาคม 2565

					ดู ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 (2022): ธันวาคม 2565
เผยแพร่แล้ว: 2023-02-27

ฉบับเต็ม

บทความพิเศษ

บทความวิจัย

บทความวิชาการ