กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดสรรกำลังคนภาครัฐและงบประมาณลงพื้นที่จังหวัด กรณีศึกษากระทรวงมหาดไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล