กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่บ้านศรีสุข ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy