กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ข้อเสนอแนวปฏิบัติเพื่อให้ “ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ” มาจาก “การเลือกตั้งโดยประชาชน” Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy