กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แผนที่ภาษีในฐานะเครื่องมือการบริหารจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลบางบัวทอง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล