[1]
วงศ์ทองดี ศ. ., “The Outward Mindset เพราะมองออกนอก คุณถึงเห็นข้างใน (หนังสือแปล)”, PAAT J, ปี 4, ฉบับที่ 8, น. 230–231, มี.ค. 2023.