[1]
สอนศรี ส., “ประวัติศาสตร์การทูตยุโรป ตั้งแต่สมัยราชาธิปไตยจนถึงปัจจุบัน : พัฒนาการด้านการทูต. ของ บรรพต กำเนิดศิริ”, PAAT J, ปี 4, ฉบับที่ 8, น. 228–229, มี.ค. 2023.