[1]
รักวงศ์วาน ณ. . . ., “สรุปการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ‘216 โครงการกับการพลิกโฉมมหานคร’ โดย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ”, PAATJ, ปี 4, ฉบับที่ 8, น. 222–227, มี.ค. 2023.