[1]
พิณทอง พ. ., “เล่าสู่กันฟังเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยการจัดการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงขององค์การภาครัฐเจออะไร ทำอะไร และจัดการอย่างไร”, PAAT J, ปี 4, ฉบับที่ 8, น. 215–221, มี.ค. 2023.