[1]
ทองสิน ป. ., มีเสน ป. ., และ แก้วทับทิม ธ. ., “การสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา กรณีการวิ่งรับเงินบริจาค “ตูน บอดี้สแลม ”, PAATJ, ปี 4, ฉบับที่ 8, น. 114–128, ก.พ. 2023.