[1]
ยืนยง ก. ., “มายาคติเรื่องวาทกรรมเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ และแถลงการณ์สำนักไฟร์บวร์กเรื่องเศรษฐกิจเสรีนิยมที่มีการกำกับแห่งปี ค.ศ. 1936”, PAAT J, ปี 4, ฉบับที่ 8, น. 178–214, มี.ค. 2023.