(1)
วงศ์ทองดี ศ. . The Outward Mindset เพราะมองออกนอก คุณถึงเห็นข้างใน (หนังสือแปล). PAAT J 2023, 4, 230-231.