(1)
รักวงศ์วาน ณ. . . . สรุปการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “216 โครงการกับการพลิกโฉมมหานคร” โดย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์. PAATJ 2023, 4, 222-227.