(1)
ทองสิน ป. .; มีเสน ป. .; แก้วทับทิม ธ. . การสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา กรณีการวิ่งรับเงินบริจาค “ตูน บอดี้สแลม. PAATJ 2023, 4, 114-128.