[1]
รักวงศ์วาน ณ. 2023. สรุปการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “216 โครงการกับการพลิกโฉมมหานคร” โดย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ . PAAT Journal (วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย). 4, 8 (มี.ค. 2023), 222–227.