[1]
ทองสิน ป. , มีเสน ป. และ แก้วทับทิม ธ. 2023. การสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา กรณีการวิ่งรับเงินบริจาค “ตูน บอดี้สแลม . PAAT Journal (วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย). 4, 8 (ก.พ. 2023), 114–128.