กลับไปที่รายละเอียดของบทความ โครงสร้างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง: อุปสรรคและผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy